top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Вълнуващо лидерство и какво е да си лидер

На фокус и при нас е лидерството. Какво е да си лидер ще чуем от най-високо. С удоволствие споделям вдъхновяващата реч на Президента на Република България, г-н Румен Радев.
 
Ако искаме България да има бъдеще и да живеем в по-добро, проспериращо общество, следва отрано да възпитаваме и да изграждаме нашите бъдещи лидери. Светът вече е голямо състезание и трябва да се борим за призовите места. Ако не го правим, ако вървим назад, историческият опит е посочил какво се случва с такива нации, народи, общества, които нямат амбиции, които не знаят как да се борят за лидерство.

На срещата си с млади лидери в София заявих, че да си лидер, не означава да те назначат за отговорник, за директор, за началник. Лидерът е този, който умее да убеждава и да увлича хората, да ги кара да бъдат съпричастни и дори щастливи да споделят тази визия и мечта, която се превръща в обща цел, за да подобри една община, град или село, България.
Всеки среща много препятствия по своя път. Истинският лидер е този, който в такива трудни моменти не казва – „Трябва да направите това и това“. Истинският лидер е този, който може да каже – „Прави като мен“, да стане, да поведе срещу предизвикателствата и другите. Това означава добрият лидер да е много добър в някаква област и непрекъснато да полага големи усилия. Само така се постига успех.

Младите хора трябва да имат дързостта, амбицията и смелостта да рискуват да следват своята мечта независимо от трудностите и възможните последствия.Веднъж бях поканен на огромна конференция за лидерството – два дни, хиляди хора, много важни теми и много умни неща се казаха. Но аз запомних най-вече последните думи на последния участник. Поканиха 94-годишен ветеран, за да го наградят. Беше участвал в няколко войни, много от неговите приятели бяха загинали в ръцете му. Той накрая каза едно изречение – „Нищо няма да се случи, ако някой не направи нещо“.

Ако искаме България да има бъдеще и да живеем в по-добро, проспериращо общество, следва отрано да възпитаваме и да изграждаме нашите бъдещи лидери. Светът вече е голямо състезание и трябва да се борим за призовите места. Ако не го правим, ако вървим назад, историческият опит е посочил какво се случва с такива нации, народи, общества, които нямат амбиции, които не знаят как да се борят за лидерство.

На срещата си с млади лидери в София заявих, че да си лидер, не означава да те назначат за отговорник, за директор, за началник. Лидерът е този, който умее да убеждава и да увлича хората, да ги кара да бъдат съпричастни и дори щастливи да споделят тази визия и мечта, която се превръща в обща цел, за да подобри една община, град или село, България.

Всеки среща много препятствия по своя път. Истинският лидер е този, който в такива трудни моменти не казва – „Трябва да направите това и това“. Истинският лидер е този, който може да каже – „Прави като мен“, да стане, да поведе срещу предизвикателствата и другите. Това означава добрият лидер да е много добър в някаква област и непрекъснато да полага големи усилия. Само така се постига успех.

Младите хора трябва да имат дързостта, амбицията и смелостта да рискуват да следват своята мечта независимо от трудностите и възможните последствия.Веднъж бях поканен на огромна конференция за лидерството – два дни, хиляди хора, много важни теми и много умни неща се казаха. Но аз запомних най-вече последните думи на последния участник. Поканиха 94-годишен ветеран, за да го наградят. Беше участвал в няколко войни, много от неговите приятели бяха загинали в ръцете му. Той накрая каза едно изречение – „Нищо няма да се случи, ако някой не направи нещо“.

Източник: Видео | Статия

 


Comments


bottom of page