top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Ден на гордост 

Защо българският народ има право днес, 18 юли, да празнува -

Ден на гордост? Защо трябва да се гордеем, че сме българи?


 

"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само себе си."


Васил Иванов Кунчев - Левски

18 юли 1837г. - 18 февруари 1873г.

 

Защото на този ден, 18 юли, се е родил един от най-великите синове на българския народ, Васил Иванов Кунчев - Левски, чиито идеи, имат отношение към народополезния вид управление, който трябва да бъде установен в държавата, а те:


- ​са непоклатими и неувяхващи във времето, и 


- са издигнали на най-висок пиедестал принципите: справедливост, свобода, равенството между народите и равенството на всички видове народи пред силата и определеността на закона.Тъй като нещата казани като принципи са достатъчно прости и разбираеми, но използването и интерпретацията им може да бъде направена по най-различни начини, по най-различни поводи, стига те да изразяват някаква всеобща истина, всеобща гордост, тогава защо трябва да се гордеем, че сме българи? Трябва да се гордеем не само заради славната си история, но по повод измеренията и характеристиките на днешния ден, денят в който се е родил един от най-великите българи, произнесъл и доказал с живота си вярно служене на тези велики принципи и идеи.Тези принципи са неувяхващи и вечни, и никое демократично общество няма право да си присвоява на себе си като характеристика тези измерения, защото до този момент никъде в света тези принципи на управление не са намерили реално приложение, но в същото време те са перфектни като фасада и лозунги, зад които се крият целите за лично устройване, успяване, забогатяване, власт и т.н. и други подобни. По-нататък в историята на България, тези светли принципи и идеи са били само като един светещ идеал, недостижим за нито едно от управленията на българската държава. Някои управления са се приближавали, но са се саморазпадали заради ерозията предизвикана у тях от измеренията и възможностите на властта и парите, които те са приели. В по-голямата си част управляващите са продажници, управлявани, зависими и подчинени на външни интереси, на небългарски интереси. А човек е толкова силен, колкото са силни и устойчиви във времето идеите и принципите, които той е възприел като поведение, като морал и нравственост.Издигнатите от Васил Левски принципи за равенство и братство на всички народи, населяващи дадена страна, са получили развитие с времето и са основа на сегашните демократични ценности. Идеите за равенство, за братство на всички народи и върховенство на закона (законът да е еднакъв за всички независимо от произхода им) са намерили отражение и в утвърдените сега европейски ценности.Comentarios


bottom of page