top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Защо съпоставянето на аварията в АЕЦ Фукушима с доизграждането на АЕЦ Белене е дилетантско


Да се прави аналогия между конструктивните особености, между системите за безопасност, между причините предизвикали аварията в АЕЦ Фукушима, от една страна, и условията/обстоятелствата в АЕЦ Белене е просто неуместно, и това може да бъде правено само от хора, които не са запознати с историята на Фукушимския проблем, както и онова, което представлява и ще представлява ядрена централа от типа на тази, която ще бъде в Белене.


Първо, вълните цунами, породени от земетресение имат определени характеристики. Вълните цунами, в случая, ударили АЕЦ Фукушима, не са от земетръсен произход, а от произход на подводен взрив - на взрив под водата с колосални размери, предизвикали движението на подводните маси. Причините за аварията в АЕЦ Фукушима са от естество, което не може да бъде реализирано в същите измерения в Белене, защото Белене не е на брега на океана, а на брега на река. Цунами, предизвикано не от земетресение, а от колосален подводен взрив, там е невъзможно да стане. Следователно, съпоставянето е дилетантско мнение. Второ, при АЕЦ Фукушима, системите за вътрешен контрол и безопасност в звената (структурите) на електроцентралата не са сработили, което поражда съмнение за организирано външно, целенасочено влияние. Те за били заменени няколко месеца преди аварията от външни фирми от друга държава, което предполага размисли от друго естество.


За по-добрите анализатори, следва да се замислят в две посоки: 1) Кой може да осъществи (изпълни) подобен взрив и 2) Кой има интерес от подобен взрив и какви цели може да постигне с това. В България, при АЕЦ Белене, дали някой може да осъществи подобна авария, е въпрос с диверсионен характер, за което ние не говорим.


Пускането на една ядрена централа в експлоатация става с одобрението и разрешението на Международната агенция за атомна енергия (The International Atomic Energy Agency). Нейни специалисти, ядрени физици и специалисти от най-различно естество, имащи отношение към особеностите на централа - и към нейната конструкция и към нейната експлоатация и мерките за безопасност, проверяват и дават своето съгласие, имат право да извършват контрол и да дават своите заключения. При Белене за разлика от Козлодуй, всичката предварителна документация и одобрения за лицензиране на площадките са изпълнени, и забавянето е единствено за това, че няма кой да плаща за реализацията и няма сключени договори - което е въпрос от друго естество, важно, но не от опасения за безопасност, а от чисто бизнес условия.


Реакторите на АЕЦ Белене не са стари, а системите им са най-модерни и най-актуализирани; те се правят съобразно онова, което в момента съществува в световната практика. Докато централата във Фукушима е от 50 години по-назад производство и изпълнение. Още нещо, вредата в околната среда при случая във Фукушима се състои в това, че вълните цунами са разрушили системата за охлаждане на реакторите и освен това са ударили резервоарите в които се е охлаждало отработеното ядрено гориво, натрупано в продължение на целогодишния период на експлоатация на електроцентралата. Това означава, че отработеното гориво се оставя в определени места и си продължава естественото радиоактивно разпадане докато го има урана 235 (тъй като остават неизползвани остатъчни количества). При реакторите с руското гориво на всеки 6-8 месеца отработеното ядрено гориво руснаците си го вземат и го връщат обратно на своя територия, където си имат свой завод за преработка и рециклиране на ядрено гориво.


Да се прави отрицателно становище за строителството на АЕЦ Белене и да се сравнява с аварията във Фукушима означава, че изразяващите подобно мнение са дилетанти в съответната ядрена област.


Също така, е добре да припомним, че там където има газопроводи или атомни централи военни действия не се водят, тъй като заплахата е от всеобщ характер. Нещо повече, можем с основание да предположим, че произнасящите се срещу АЕЦ Белене работят за продължаване агонията, която ще доведе до пълното дискредитиране на България като суверенна държава и на българския народ, имащ горда, хилядолетна история.


Opmerkingen


bottom of page