top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Защо трябва да бъде построена АЕЦ Белене?

Изграждането на АЕЦ Белене е изключително необходимо да започне в най-скоро време, независимо от броя години за нейното построяване и пускане в експлоатация.
АЕЦ Белене трябва да бъде построена, но тя трябва да бъде българска, а не собственост на чуждестранни инвеститори:1. За да се обезпечи енергийната независимост на България.

2. За да се обезпечат приемливи цени на електрическата енергия за гражданите и за икономиката на България.

3. За да има възможност и да се изнася излишната електроенергия, за което има исторически данни от времето, когато е функционирала АЕЦ Козлодуй в пълен капацитет. Всяка година държавата е изнасяла около 2.5. млрд. лв електрическа енергия за Румъния, за Македония, за Сърбия и за Турция при наличието на около 2500 фабрики и предприятия, които функционираха.


На подвъпроса - Кой ще консумира електроенергията? - отговорът е - Ще я консумира възстановената икономика, която малко по-малко би трябвало да се възстанови, за да съществува българският народ на собствената си земя - България.

Това е едната страна на въпроса. Втората страна е инвестирането на средствата за нейното изграждане.


Държавата трябва да построи със собствени средства АЕЦ Белене.

И след като държавата е давала милиарди за самолети, ще даде и милиарди за това, така че, те ще се възстановят и ще осигурят енергетика за икономиката на държавата и за по-добро благоденствие на народа и за в бъдеще, ако народът (т.е. държавата) е собственик на централата. По този начин никой не може да му диктува условия, които са в противовес с неговите интереси.


Но, българският народ трябва да настоява това да стане, а финансирането може да бъде осигурено чрез вътрешен финансов механизъм, но основен собственик (мажоритарен собственик) трябва да бъде българската държава, а не чуждестранни частни компании, които могат да решат да я продадат, препродадат и/или саботират и не носят отговорност.


Построяването на АЕЦ Белене би могло да се финансира и само от спирането на корупцията - спиране на кражбите, които по скорошни данни били по 7, 8, 9 млрд. лв всяка година. Ако овладяването на кражбите се сведе до 5 млрд. лв годишно, това би означавало, че за 4 години ще се съберат средствата, а самото построяване отива най-малко за 6-7 години.

АЕЦ Белене има два съвременни атомни реактора, показали своята ефективност и сигурност. Те са по 1200 мегавата, които са достатъчни:

  1. Да обезпечат енергийната независимост на България;

  2. Да осигурят достъпни за населението цени на електроенергията;

  3. Да осигурят достъпни цени за бизнес-консуматорите от енергетиката;

  4. За икономическото изграждане и стабилизиране, което трябва да се осъществи паралелно, с държавна инвестиция.

За възстановяването на икономиката като част от националните ни интереси, държавата ще даде на народа енергийна база и условия за нови икономически дейности, развитие и работа, които по този начин ще стимулират привличането на специалисти на територията, от една страна, и българският народ ще направи своя положителен принос за себе си и за бъдещите си поколения, от друга страна.


За диверсификацията: Диверсификацията на енергийните източници се отнася в най-голяма степен за снабдяването с природен газ и с петрол. България няма собствени източници и естествено трябва да купува оттам, откъдето е гарантирано за по-продължителен период на приемливи цени, и други източници освен основния. Но, ние не можем да се лишим от снабдяването от Русия т.к. за сега няма откъде другаде да дойде. Производството на електроенергия е задължително да бъде осигурено, а гаранция за това е изграждането на АЕЦ Белене.

Наличието на такава електроцентрала ще осигури развитието на много други икономически обекти, предприятия, които са свързани с нейното изграждане и с нейното функциониране, а квалификационните кадри, които са необходими за нейното обслужване ще бъдат български, ще бъдат обучени, и това обучение ще може да започне паралелно т.к. има създадена учебна база в Козлодуй / и в други градове, за подготовка на кадри за обслужване на АЕЦ-а.


Има съответни учебни заведения, които подготвяха кадрите, кадрите са подготвени и са се доказали, опитът е натрупан, и всички условия за възстановяване, за възраждане на България чрез възраждане на нейната енергийна база.

Енергетиката в наличност обезпечава съществуването на икономиката, на икономическите предприятия и на живота на всяко едно българско семейство, на всеки един българин. Това трябва да бъде политика на следващото правителство, ако то наистина мисли за осъществяване, и то приоритетно, на националния интерес. Оттук произтичат следващите, поредица от ползи - справяне с демографска криза, образование, здравеопазване и т.н.


Наличието на АЕЦ е доказало своята полезност за благото на целия народ, и тази цел трябва да бъде водеща. Румъния изгради своя атомна централа и изгражда още. Унгария има също своя ядрена енергетика. Чехия има също. А България трябва да довърши своята АЕЦ Белене.Comments


bottom of page