top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Истанбулската конвенция и ощеПринципна позиция относно Истанбулската конвенция и още някои важни неща покрай нея. Фундаментната основа, от която тръгва мисленето по отношение на Истанбулската конвенция е:

припомняне на думите "майка", “баща”, “отечество” , "територия" "родина", "език”, “дълг”, “народ”, дълг към народа и българската територия, и че те са свещени и не бива да подлежат на осъвременяване, защото тяхното съдържание, значимост и смисъл са вечни, непоклатими, не подлежат на съвременни интерпретации (породени от конвенции като Истанбулската конвенция) и са се съхранили, и благодарение на тях и тяхното съхранение се е съхранил българският народ през многовековната си изстрадала история - определящи за която са били великите западни държави. Ето защо тази конвенция е несъвместима, защото е прикрит опит за ерозия на българското общество и разбиване на неговото бъдеще.


Българският народ трябва да бъде съхранен за бъдещето с неговите си характеристики.


Истанбулската конвенция има разпознаваемо, но с опит за прикриване съдържание, и най-важното е, че това прикрито съдържание има разлагаща цел - разлагане морално-нравствените устои и основи на българското семейство, за което думите "майка", “баща”, “отечество” , "територия", "език”, “дълг”, “народ”, “родина”, дълг към народа и българската територия, принадлежност към тях и тяхна защита са свещени, и те не подлежат на тълкуване и на видоизменение, защото те са вечни - защото благодарение на тяхната устойчивост във вековете се е съхранил българският народ.


Истанбулската конвенция е опит за разрушаване на нравствено-моралната устойчивост (утвърдена от хилядолетната история на човечеството и на България в това число), която е била най-силната основа на съхранението на българския народ. Подмяната на фундаментални понятия на думите като "майка" и "баща", "семейство", дълг към тях, морално-нравствени Християнски измерения, няма нищо общо с джендърската идеология.

Джендър идеологията е особено несъвместима

- в измеренията за разлагане на семейството, на устоите на Християнското семейство

- с отхвърляне, разводняване и елиминиране ролята на семейството, на майката и на бащата като основна клетка на обществото;

- с всякакви опити за принудително насаждане, за подвеждане от най-ранна възраст на децата.


Демократичното общество дава свобода на съществуване на всяка една специфична особеност, стига тя да не е/бъде и/или да не влиза в противоречие и/или да не проявява опит за налагане на своето измерение на поведение на останалите, за които то е несъвместимо с тяхната нравствена, морална и друга характеристика.

Категорично заставам против опита за налагане на техните измерения (на различните) на останалите, за които те не са характерни. Налагане означава афиширане, демонстриране, утвърждаване на техните представи, методи и форми на поведения (джендър идеология) на останалото общество, за което техните характеристики са чужди и невъзприемчиви. Опитът за афиширането с цел утвърждаване на "джендър идеология" или на характеристики на малцинствени групи хора върху огромната част от станалото население, което не ги е приело, и има право да не ги приеме и не ги е приело) трябва да бъде наказван. Възпитанието на децата трябва да се основава на приетите от народа моралнонравствени и ценностни измерения.


Ако аз имам пред себе си човек, който ми говори за неща, които влизат в противоречие с принципите на моята ценностна система, аз трябва да реагирам, да реагирам така, че да отхвърля неговия опит за въздействие върху мен. Въпросът е, коя ценност е общоприета, защото ценността, която от хилядолетни времена се утвърждава и се защитава от майки и бащи не може да е подложена на съмнение.


Всякакви други хора, които по биологични, природни и/или други обстоятелства имат различни ценностти, характеристики и сексуални ориентации да си живеят с тях, но да не натрапват и да не налагат своята форма на поведение на останалото общество, за което те са неприемливи. Никакви гей паради, никакво афиширане в публичното пространство на някакви нетипични поведения за един културен и интелигентен човек.


Природата е определила един човек да се роди като мъж или жена, а развитието му по-нататък е под въздействие и на обществено-икономическите условия, в които този човек се развива, възпитава, обучава. Усещанията на един човек с тяло на мъж и усещане за жена или обратното са различни случаи, но такива хора ние не ги дискриминираме, но не се стремим всички да станат като тях и затова трябва да се пресекат всякакви опити за разваляне на мнозинството за сметка на природни "различия" в някои от тях.


За децата. Децата се учат да четат, образоват се и четат научна литература, литература, показваща устройството на човека, на неговите органи и техните характеристики, на тяхната важност и функция, и се обогатяват като подрастващо поколение със знания за човешката природа, за биологията, за химията, за физиката, за психиката на човека, а не да биват размътени преди още да са се формирали, с цел да не израстват като умни, интелигентни и културни хора, а да бъдат някакъв вид пол от тези "джендър измислици".


За технологиите. Технологиите трябва да помагат за изпълнение на висшите ценности на хората - на жените да бъдат майки, а на бащите - да бъдат бащи и закрилници на семейството. Помагането не бива да бъде за сметка на подриване ценността и стойността на приетите човешки идеали и нравствени ценности.


Голяма част от българите не сме против "различните" - да си живеят, да си съществуват - но не приемаме никакъв опит за насилствено, принудително налагане на тяхната идеология над останалите хора, които не я възприемат. Това означава, че не се налагат никакви "колективни права", а се дава само индивидуално човешко право на съществуване и на поведение, което се определя от законите на държавата. Има си закони, които дават равни права, задължения и отговорности на всеки човек.


И всичко това се прави под прикритието за защитата на правата на жените?!

Защитата на правата на жените и децата от насилие и т.н. от негативни въздействия като към по-слаби физически хора, няма нищо общо с джендър идеологията и с Истанбулската конвенция.コメント


bottom of page