top of page

нина каракашева | Открийте Нина

en_edited.jpg
 • Магистър Бизнес Администрация (М.Б.А.), Международен бизнес

 • Магистър по икономика, Международни икономически отношения

 • Външен специалист по Управление, Стратегическо лидерство и Ефективни комуникации

 • Консултант, лектор и автор 

 • Заклет преводач от английски

 • Основател, Нина Кара и Компания

"Допринасяме за положителна промяна като вдъхновяваме, подобряваме и разрастваме ежедневно."

 

Нина Каракашева

Глобален опит. Преглед

по месторабота

 • LinkedIn Social Icon

Global Experience Overview

by Location

Нина Каракашева е консултант, лектор, преводач от английски, и автор, искрено вдъхновена от предприемачество, иновации и творчески стимули. Нейната индивидуална практика в Nina Cara and Company, Ltd. е естествено продължение на професионалната ѝ визия за предприемачество,  стратегическо, иновативно, и бизнес развитие.

 

Нина получава степен Магистър Бизнес Администрация, специалност Международен бизнес от Университета в Тампа, Флорида. Тя притежава и магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономическия университет - Варна.

 

Тя има богат професионален опит в мултикултурни среди, с интердисциплинарни екипи, в които способността да говориш и слушаш про-активно, както и да работиш добре в екипи, е високо ценена. Нина уважава чуждите култури и езици, и тя говори английски, немски, руски, български (майчин), и изучава холандски език. Нейният опит я отвежда в пет щата в САЩ, и в Антверп, Фландрия, Белгия.

 

Нина има афинитет към психологията, и тя пише Теория на Щастието, по време на нейното следване в магистърските студентски програми в Университета в Тампа. Теми като: поведение, фирмена култура, общ мениджмънт, лидерство, работа в екип, управление на промяната, етика, мотивация, иновативно мислене, обратна връзка, професионално говорене, преговори, личен имидж, брандинг, са чести в нейната практиктическа насоченост.

САЩ. Флорида

Района на Тампа залив

 • Води проучване и дизайн на пазарната стратегия на международен мениджмънт консултантски проект на фирмата Disney Cruise Line (Fortune 100).

 • Участва в дизайна и планирането на маркетинг мениджмънт консултантски проекти за стратегическо развитие на организацията Florida Orchestra.

 • Поема ангажименти и стажове по маркетинг и фирмена култура в Мерил Линч ( Merrill Lynch/Bank of America Corp., Fortune 50), и в организацията Международно Общество за фармацевтично инженерство (International Society for Pharmaceutical Engineering).

 • Асистира в проучване и дизайн на проект за партниране и колаборация между Кариерния център за завършили студенти към Университета в Тампа и бизнес обществата в залива на град Тампа, Флорида. 

 

САЩ. Вашингтон, ДК - Вирджиния - Мериленд

 • Консултира малки и средни предприятия в проекти за бизнес и фирмено развитие, опериращи в сектора на биотехнологиите.

 • Присъединява се към водеща международна фирма ЛафарджХолсим (LafargeHolcim, Fortune 500) като аналитик по фирмени стратегии и развитие.

 

 • Получава вдъхновение от работа по проекти в образователни и здравни среди включително в Националния институт по изследване на рак в Мериленд (National Cancer Institute in Maryland).

 

 • Основава и управлява фирма за биотехнологии, разработваща иновативни реагенти без животински произход, алтернативи на антитела, за изследване и развитие в мокри лаборатории. 

БЪЛГАРИЯ

Варна, София

 • Работи по консултантски проекти за разширяване на външни пазари за американски и европейски фирми, по проекти за маркетинг стратегия и пазарно навлизане във Фландрия за клиенти от бранша на информационни технологии, дигитален маркетинг, козметика и красота.

 • Асистира в съветване по проекти за растеж на конкурентността на МСП, стимулиране на иновации, подобряване на ключови ("меки") способности и умения, включително за старт-ъп проекти, финансирани по национални програми и от програми на Европейската Комисия, включително Хоризонт 2020. 

 • Подкрепя местни и чуждестранни проекти към организации с нестопанска цел, които са насочени към стимулиране и помагане на деца, младежи, жени предприемачи, работещи майки, възрастни хора, образование, здраве и красота, изкуство и култура.

САЩ. Калифорния

Лос Анджелиз

 • Присъединява се към предприемачески екипи в кино-развлекателната индустрия.

 • Разширява и разраства възможности за биотехнологична колаборация и бизнес развитие с академични среди, университети.

Атестати

"Като компания с централа в САЩ, преминавайки през голям корпоративен период на преструктуриране, намерих за изключително полезно да получавам от Вас корпоративни консултации и дискусии без ограничения във времето. Сред най-важните резултати от Вашата консултативна помощ са новата мисия на BaneBio, редефинирне на корпоративните ценности, насоки за местно и глобално стратегическо развиване, маркетингова стратегия и съдържание на уебсайта. Искам да инициирам и реализирам няколко маркетингови идеи и концепции, произтичащи от Вашите консултантски услуги и консултации, и да ми помогнете да накарам нещата да се движат в правилната посока. Чрез нашите стратегически дискусии можем да сме успешни не само от пускането на новия сайт, но и от създаването на нови маркетингови чудеса около него."

 

Doug Bane

President & CEO

BaneBio LLC

Frederick, MD

​САЩ
Флорида
Тампа Бей регион

 • Финансови услуги

 • Морски круизи

 • Академия, университети

 • Нестопански организации

 • Музика и изкуство

 • Набиране на спонсорство

БЕЛГИЯ
Антверп, Фландрия

 • Уеб дизайн

 • Дигитален маркетинг

 • Пазарно навлизане във Фландрия

 • Пазарно проучване и стратегии

БЪЛГАРИЯ
Варна, София

 • Консултиране на МСП

 • Програми на Еропейската Комисия

 • Красота, здраве и козметика

 • Консултиране

 • Бизнес съветване

 • Говорене и лекции

 • Дигитален маркетинг

САЩ
ДК-ВА-МД

Вашингтон, ДК Метрополитен район
Далъс-Лийсбург, ВА район
Балтимор - Фредерик, МД район

 • Биотехнологии

 • Правителствен сектор

 • Строителство

 • Старт-ъп

 • Недвижимо имущество

САЩ
Калифорния
Лос Аджелиз

 

 • Кино

 • Актьорско майсторство пред камера

 • Биотехнологии

 • Академия, университети

bottom of page