top of page

НК | ПЛАН Б

Скандинавски модел капитализъм - полезен модел за България, когато интересите на народа стоят над всичко

Коментари, оценки и препоръки

НК |Икономика и бизнес, но какви?

NC purple circle fb logo V1.png

Водата - синьото злато, което не трябва да се продава. Как да забогатее една страна по най-бързия и полезен начин? Икономика и бизнес, но какви? Правилни и по-добри за всички. Ето как.

Когато една страна е ограбена и ограбвана, и се унищожава нейната икономика, нейният народ е принуден да оцелява, което води до системни негативни и пагубни последствия. Как ще забогатее държавата по-бързо и полезно за своя народ?

Важни и водещи приоритети за правилни резултати:

1. Всички природни ресурси, полезни изкопаеми на територията на една страна трябва да са собственост на нейната държава, и са стратегически ресурс за развитието на нейната икономика, само ако те остават нейна собственост и се експлоатират правилно от нейните държавни предприятия. 
2. Държавният апарат (държава, държавни институции), трябва да се ръководи в действията си от националните, обществените, социалните, и икономическите интереси на своите страна и
народ. В противен случай, той обслужва частни и външни интереси, което води до загуба на своите суверенитет и достоен национален просперитет.
3. Частният интерес, особено частният чуждестранен интерес, не може и не трябва да стои над националния интерес.
4. Всяка страна, правилно управлявана от своята държава, има за свои стратегически приоритети: 
4.1 Здрав народ;
4.2 Образован народ;
4.3 Трудещ се и създаващ народ;
4.4 Умно развиващи се сектори на икономика;
4.5 Конкурентоспособност и стремеж към постоянно развитие и усъвършенстване;
4.6 Експортна политика към правилни външни пазари, купуващи стоки с висока добавена стойност, а не износ на суровини с последващ внос на готова продукция, съдържащ изнесените на безценица преди това суровини. Добивът на суровини в една страна трябва да завършва с цикъл на тяхната преработка до произведена от тях готова продукция в същата страна, за да се задоволяват първо вътрешните нужди на народа и евентуален експорт;
4.7 Правилна вътрешна политика, задоволяваща всички стратегически нужди на своя народ;

5. Държавата ще забогатее тогава, когато:

5.1 Спре, продължаващото ѝ ограбване - на природните ресурси от частни и външни фирми и над-национални корпорации;

5.2 Преразгледа и анулира заробващите концесионни договори (злато, цветни  метали, минерални води, дърводобив,и др.) 

5.3 Върне експлоатацията им и реализацията им от държавни предприятия.

Държавата е единственият, бързо действащ и спасителен субект на народа си. Когато на този субект са му отрязани икономическите възможности, заради приети някакви "не стойностни понятия", често фалшиви като "пазарна икономика", където частният сектор е сложен над държавния (за държавния сектор се говори едва ли не че е "престъпник"), това е убиване на народа и унищожаване на държавата и подчиняването ѝ на външни, по-силно икономически, политически и военно други държави. Това води до ликвидиране на една страна и нейната държава, разпиляване на нейния народ чрез съсипване на нейната икономика, разбиване на военната ѝ мощ, унищожаване и/или връщане на примитивно ниво на нейната образователна система, създаването на един псевдо елит, който държи и финансовите средства и управленческите структури на държавата, слугуващ на външни интереси на чужди сили и проявяващ себе си като колониална администрация спрямо собствения си народ и територия.

Икономиката е концентриран израз на политиката на една страна. Бизнесът трябва да съдейства на икономиката в развитието на нейните стратегически сектори, дългосрочна визия и национални интереси. Държава, която има достатъчно пари и средства трябва да създава икономика. Но, в т.нар. "пазарна икономика", държавното участие е забранено, затова се налага промяна на системата.

Получете повече полезност

bottom of page