top of page

НИЕ СМЕ

Заедно ВДЪХНОВЯВАЩИ, ПОДОБРЯВАЩИ & РАЗРАСТВАЩИ

en_edited.jpg

ЗА НАС

ПРЕГЛЕД НА ФИРМАТА

Разрастваме възможности за нашите клиенти

Основана през 2017г. от Нина Каракашева, "Нина Кара и Компания" е мениджмънт консултантска компания с широка визия, агенция за маркетинг и клиентски услуги, и фирма за бизнес съветване. 


Нашият работен подход и философия са с визия напред, peer-to-peer, иновативни, водени от полезност, добавящи стойност за Вас, за екипа Ви, и за организацията Ви, и те винаги отчитат Вашите най-добри интереси. 

 

​Ние мотивирано откриваме и изследваме продължително полезни решения за Вашите приоритети. Ние можем да вдъхновяваме, подобряваме, и разрастваме Вашите индивидуални, организационно-фирмени, и професионални таланти.

Като Ваш доверен партньор, заедно ние можем да Ви помогнем да направите Вашите цели по-достижими и устойчиви.

РАБОТЕН НАЧИН

Работим заедно, за да направим подобрение за Вас

Работен начин. Нашият Работен начин максимизира подобрението във Вашата резултатност като започва с инвестиране във Вашия човешки талант, организационни системи и Вашите специфични подкрепящи структури.

Peer-to-peer. Ние работим с Вас, включвайки Вашия талант и ресурси, и ние придаваме полезна стойност на Вас и на Вашата организация. 

Уникалност. Всеки наш ангажимент и всяко наше участие с Вас са уникални и изискват продължително обучение, комуникация, проучвателни данни, и ресурси.

 

Подобряване. Подобряването, което постигаме заедно във Вашето състояние или във Вашите условия ще последва след определен период от време след приключване на съвместната ни работа.

 

Гъвкавост. Ние придаваме максимална полезна стойност и ползи на Вас и на Вашите цели като сме гъвкави и адаптивни към Вашето положение.

 

Асистиране. Ние можем да Ви предоставим полезност както чрез консултантска помощ така и чрез професионални услуги във Ваши функционални отдели по направления като администрация, управление и лидерство, творчески дизайн, право, обучение, проучване, и други.

ФИЛОСОФИЯ & ПОДХОДИ

Ние Ви асистираме да постигате растящо подобрение във Вашата продуктивност и резултатност

Сфери: Ние можем да работим заедно с Вас в сфери като Талант и Организация, Маркетинг и Клиенти, Бизнес и Иновации, Предприемачество и Старт-ъп.

Фокус. Ние фокусираме върху подобряване на Вашето положение и върху растеж на възможностите за Вас, предимно, като ре-дизайнираме прилагането, разпределението и употребата на Вашите таланти и ресурси, и като минимизираме нуждата от високи допълнителни инвестиции.

 

Нашата Философия и подходи са основани на дълготрайни отношения и върху концептуални мотиви: Вдъхновяваме таланти заедно. Подобряваме резултати. Разширяваме възможности.

bottom of page