top of page

ПЛАН Б

Гордо да кажем

"Социални сме"

en_edited.jpg
NC purple circle fb logo V1.png

10 юли 2019г. | Новини

Щастливи сме да Ви съобщим, че през юни 2019г. стартира нашата авторска международна програма - "Мисия Социални сме".

Продължаваме да Ви питаме какво значение и смисъл имат за Вас думите - "Социални сме". Изпращайки своите отговори до нас, Вие ще бъдете включени преференциално и по желание във фокус групи към програмата. Очакваме Ви! 

МИСИЯ СОЦИАЛНИ СМЕ

 

Програмата "Мисия социални сме" е предназначена да разкрива неограничения потенциал на човешката природа, за да може той да бъде творчески и съзидателно използван да продължава да решава обществени, социални и икономически проблеми.

 

Затова нашата задача е да изграждаме и да развиваме правилни и положителни резултати по всички направления на програмата, които включват, но не са ограничени до следните:

  1. Социална култура

  2. Социално предприемачество и иновации

  3. Социално лидерство

  4. Социални меки умения

  5. Звена за социална практика, сътрудничество, информираност, обучения, и гордо всички да можем да кажем "Социални сме"!

 

Защото достойнството и уважението, които човек има и съхранява в себе си са по-важни от богатството, което би имал или спечелил.

​Станете партньор по "Мисия Социални сме"

bottom of page