top of page

НК | РАБОТИМ ЗАЕДНО

ВОДЕНИ ОТ СМИСЪЛА

СЪСТОЯНИЕ. ДЕЙСТВИЕ. МИСИЯ.

en_edited.jpg
NC purple circle fb logo V1.png

Бизнес на взаимоотношения

Вече и в България. Разрастваме възможности в подкрепа на Вашите професионални и личностни потребности.

 

Правилният старт и доверие

Срещи. Дискусии. Договори.

Business Meeting

Първоначален контакт

Предварителна среща

Първоначалният контакт с нас е отличен начин да разберете как бихме могли да работим заедно. 

 

За целта, предварително е необходимо да ни пишете чрез уебсайта ни като:

  • Представите Вашето положение, предизвикателство или Вашите нужди

  • Определите върху какви Ваши нужди е необходимо да се работи

  • Посочите за каква работа Ви е необходима нашата консултантска - експертна намеса.

Ние приветстваме нашите нови клиенти да започнат с първоначален контакт. Заедно, ние ще поставим началото на целенасочени, основани на доверие, ефективни работни взаимоотношения.

Правим го правилно и по-добро.

Meeting

Консултантски дискусии

Консултации

Консултантските дискусии са ефективни консултации, работни сесии, имащи конкретна адженда и предварително дефинирани теми.  По време на тях клиентите могат да получат следните полезности:

  • Да дискутират с нас своите професионални нужди и предизвикателства

  • Да получат професионални съвети и консултантска подкрепа

  • Да получат безпристрастно мнение и обективни напътствия

  • Да подобрят своето разбиране относно дискутираната тематика

  • Да получат представа относно възможностите за оферта-договор с нас, на база на своите нужди

  • Да получат професионално внимание върху други свои нужди

Работните дискусии, консултации  са най-ефективният начин за стартиращи предприемачи да поставят начало и да поддържат доверие в бизнес взаимоотношенията с нас.

Правим го правилно и по-добро.

Signature

Договорни  отношения

Работа по договор

Работата по договори са професионални консултантски ангажименти и/или други договорни отношения, които ние можем да Ви предложим, на база на дискутирани и консултирани Ваши нужди.

 

Договорните ни отношения могат да имат различни срокове и условия.

 

Ние ще Ви предоставим нужната гъвкавост и ще бъдем в готовност да се адаптираме към Вашите професионални динамики в работната Ви среда.

Правим го правилно и по-добро.

Полезността от Работни дискусии

"Срещата ми с Нина бе във връзка с предстоящото откриване на най-големия тематичен, културно-исторически парк в света - Исторически Парк, край гр. Варна, България. По-малко от седмица след тази среща, аз и Нина направихме работна дискусия относно конкретните направления, по които аз работя приоритетно преди и след откриването на Исторически Парк. Нина ми помогна да диагностирам и развия два подхода в моята работа при комуникацията с ключови инвеститори и клиенти.

За мен бе изключително полезно да направя работна дискусия с Нина, защото тя е външен експерт-консултант с богат международен опит в сферата на бизнес развитие, маркетинг, реклама и продажби."


Румен Янков,
Rumen Yankov Finance Consulting
www.together.bg

Project Case
bottom of page