top of page

ПЛАН Б

Лидерски стъпки при решаване на проблеми

en_edited.jpg
NC purple circle fb logo V1.png

Често питаме: "Как решавате проблема?"

На нас този въпрос ни звучи вдъхновяващо, защото той е част от нашия План Б за Вас, който често можем да Ви предложим.

Решаването на проблеми включва едни от най-интересните моменти в работата с наши клиенти. Много са проблемите, пред които се изправяме като служители, партньори, експерти, и управители. Отговорността на всички нас като лидери винаги се свежда до решаване на тези проблеми.

 

За нас, проблемите са възможности да разгърнем критично мислене и подходящи техники за правилното решаване на Вашите проблеми. 

Ние търсим отговори на правилно зададени въпроси като следваме правилото win-win, и като прилагаме правилно няколко стъпки.  

 

Ето кои, План Б лидерски стъпки, при решаването на проблеми ще Ви помогнат да постигнете правилни и подобрени резултати.

Стъпка 1. Правилно дефиниране на всеки един проблем.

Стъпка 2. Правилно определяне на факторите, причиняващи проблема.

Стъпка 3. Правилно дефиниране на алтернативи, решаващи проблема.

Стъпка 4. Правилно избиране на алтернативата, която вярваме, че ще реши проблема.

Стъпка 5. Правилно изпълняване на избраната алтернатива.

Стъпка 6. Правилно оценяване на резултата от изпълнената алтернатива.

Стъпка 7. Отново изпълняване на стъпки 1 - 6, докато получим желания резултат.

 

Като правило, винаги се ръководим от win-win при всяко решение и действие.

В заключение, стъпките споменати по-горе ще Ви помогнат да анализирате и разберете Вашите проблеми. Но, не забравяйте, че контекстът на средата Ви е от основно значение и Вашите способности във времето биха могли да повлияят на Вашите бизнес и/или други цели. Ето защо е важно постоянно и гъвкаво да определяте правилно целите според правилна и актуална информация.

​Започнете Вашия План Б с нас 

bottom of page