top of page
The Work
The Work
The Work

РАБОТАТА, КОЯТО ИЗВЪРШВАМЕ ЗАЕДНО

Консултиране и Съветване

 • Управленско консултиране

 • Маркетингови консултации

 • Стратегически и организационни съвети

 • Развитие на лидерството

 • Развитие на екипа

 • Избиране и развитие на таланта

 • Програма за управление на таланта

 • Образователни програми

 • Обучение и развитие

 • Бизнес проучвания

 • Отговорността на компанията

 • Програми на Европейската комисия

 • Регулиране на пазарите на САЩ и ЕС

 • Права на интелектуална собственост

 • Изследвания и разработки

 • Бизнес инкубатори и технологични паркове

 • Предпроектно проучване

 • Информация и съвети

Обучение и Развитие

 • Обучения и тренинги

 • Курсове, уоркшопове и ролеви игри

 • Дискусии, дебати и представяне

 • Срещи

 • Документални филми, филми и фотография

 • Разговори и лекции

 • Самостоятелна работа и / или в групи

 • Индивидуално обучение с лектор

 • Лекции с инструктор

 • Медиация

 • Практични казуси

 • Семинари и конференции

 • Интервюта

 • Търговски изложения

 • Бизнес услуги

Коучинг и Менторство

 • Програмен дизайн

 • Трейнинг и програмна подкрепа

 • Програмно оптимизиране

 • Целеви пазар и стратегия

 • Изпълнение и управление

 • Представителство и подкрепа за клиенти (вкл. международно)

Говорене и Лекции

 • ​Дизайн на реч и развитие

 • Програмна стратегия и планиране

 • Оптимизиране на съдържание

 • Сегментиране и бенчмаркинг

 • Изпълнение и подкрепа (вътрешна и външна)

 • Представителство и подкрепа за клиенти (вкл. международно)

КАК ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Team Meeting

Когато положението Ви се променя и Ви е нужно повече време, ние сме гъвкави

Предварителни срещи

Вашето положение и Вашите променливи могат да се изменят, поради което на Вас да Ви е необходимо повече от 6 месеца за приключване на съвместната ни работа. Ние разбираме всички динамики и ние ще бъдем гъвкави с Вас. 

Правим го правилно и по-добро. Научете повече

Networking Event

Когато времето е Ваш ограничител, ние се адаптираме

Консултантски дискусии

Ние ще определим във Ваш най-добър интерес подходящ срок за консултации, и ще се придържаме съответно към Вашите нужди и промени.

Правим го правилно и по-добро. Научете повече

Meeting the Staff

Договорни отношения

Работа по договор

Работата по договор може да бъде при гъвкави условия и продължителност в зависимост от договорените отношения.

 

Работните ангажименти по договор често могат да бъдат насрочени и планирани за приключване в рамките на период от един до шест месеца.

Правим го правилно и по-добро. Научете повече

​Работни резултати

"Срещата ми с Нина бе във връзка с предстоящото откриване на най-големия тематичен, културно-исторически парк в света - Исторически Парк, край гр. Варна, България. По-малко от седмица след тази среща, аз и Нина направихме работна дискусия относно конкретните направления, по които аз работя приоритетно преди и след откриването на Исторически Парк.

 

Нина ми помогна да диагностирам и развия два подхода в моята работа при комуникацията с ключови инвеститори и клиенти.

За мен бе изключително полезно да направя работна дискусия с Нина, защото тя е външен експерт-консултант с богат международен опит в сферата на бизнес развитие, маркетинг, реклама и продажби."


Румен Янков,
Rumen Yankov Finance Consulting
www.together.bg

bottom of page