top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Избори за народни представители

Избори за народни представители за Народно събрание на Република България на 4 април 2021г.
Чудесно е, когато всички имаме възможност и сме в състояние да упражняваме основните си демократични права, като правото на избор. Затова, надявам се тази информация да бъде полезна.


Всеки български гражданин в чужбина, желаещ да гласува в близост до своето населено място и искащ да бъде отворена секционна избирателна комисия (СИК), трябва да направи следното:


1. Да попълни Заявление за участие в изборите, в което посочва мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува и пощенския код на мястото.


2. Да подаде заявлението в съответната българска дипломатическа или консулска служба.

За разкриване на СИК са необходими не по-малко от 60 заявления за всяка отделна СИК. Крайният срок за подаване на заявления е не по-късно от 9 март 2021 г. . (25 дни преди изборния ден).Начини за подаване на заявления:

Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 март 2021 г.) чрез:

1) писмено заявление, или
2) чрез електронно заявление през интернет-страницата на Централната избирателна комисия (https://www.cik.bg/ ). Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) изтича на 9 март 2021 г., 00,00 ч. местно време.

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. В случай че не сте подали заявление за гласуване извън страната, в деня на изборите можете да попълните и лично в съответното посолство.

Попълнените на хартиен носител заявления за разкриване на СИК в други градове можете да изпращате по пощата на адреса на съответното българско посолство и/или генерално консулство.

Цялата информация по подготовката и провеждането на изборите е достъпна на интернет страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/ и на страницата на МВнР в раздел “Избори“ - https://mfa.bg/bg/izbori-2021.

💫 Избирателни секции извън страната се образуват при спазване на законодателството на съответната държава.

💫На основание чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс избирателни секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ИК.
В местата в държавите – членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по реда на чл. 16 от ИК. /чл. 14, ал. 2 от ИК/.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от ИК с решение на ЦИК ( https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata ) по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по реда на чл. 16 от ИК, при спазване на ограничението по чл. 14, ал. 5 от ИК общият брой на избирателните секции, които се образуват в държава извън ЕС да не надвишава 35. С решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) се определят условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

Правото на глас е основно демократично право и е важно да го упражняваме винаги. Успех!


留言


bottom of page