top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Икономика и бизнес, но какви?

Водата - синьото злато, което не трябва да се продава. Как да забогатее една страна по най-бързия и полезен начин? Икономика и бизнес, но какви? Правилни и по-добри за всички. Ето как.

Когато една страна е ограбена и ограбвана, и се унищожава нейната икономика, нейният народ е принуден да оцелява, което води до системни негативни и пагубни последствия. Ето защо тук задавам смисления въпрос:


  • Как ще забогатее държавата по-бързо и полезно за своя народ?


 

Да осмислим клетвата първо. Клетвата по Конституцията на Република България се полага от следните лица, встъпващи в държавна длъжност: народните представители, президента и вицепрезидента, и членовете на Министерския съвет на Република България.


Клетвата гласи: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."

 

Икономика и бизнес за правилни резултати за народа и държавата:


1. Всички природни ресурси, полезни изкопаеми на територията на една страна трябва да са собственост на нейната държава, и са стратегически ресурс за развитието на нейната икономика, само ако те остават нейна собственост и се експлоатират правилно от нейните държавни предприятия.

2. Държавният апарат (държава, държавни институции), трябва да се ръководи в действията си от националните, обществените, социалните, и икономическите интереси на своите страна и народВ противен случай, той обслужва частни и външни интереси, което води до загуба на своите суверенитет и достоен национален просперитет.

3. Частният интерес, особено частният чуждестранен интерес, не може и не трябва да стои над националния интерес.

4. Всяка страна, правилно управлявана от своята държава, има за свои стратегически приоритети:  4.1 Здрав народ; 4.2 Образован народ; 4.3 Трудещ се и създаващ народ; 4.4 Умно развиващи се сектори на икономика; 4.5 Конкурентоспособност и стремеж към постоянно развитие и усъвършенстване; 4.6 Експортна политика към правилни външни пазари, купуващи стоки с висока добавена стойност, а не износ на суровини с последващ внос на готова продукция, съдържащ изнесените на безценица преди това суровини. Добивът на суровини в една страна трябва да завършва с цикъл на тяхната преработка до произведена от тях готова продукция в същата страна, за да се задоволяват първо вътрешните нужди на народа и евентуален експорт; 4.7 Правилна вътрешна политика, задоволяваща всички стратегически нужди на своя народ.


5. Държавата ще забогатее тогава, когато:

5.1 Спре продължаващото ѝ ограбване на природните ресурси от частни и външни фирми и наднационални корпорации;

5.2 Преразгледа и анулира заробващите концесионни договори (злато, цветни  метали, минерални води, дърводобив,и др.);

5.3 Върне експлоатацията им и реализацията им от държавни предприятия.


Държавата е единственият, бързо действащ и спасителен субект на народа си. Когато на този субект са му отрязани икономическите възможности, заради приети някакви "нестойностни понятия", често фалшиви като "пазарна икономика", където частният сектор е сложен над държавния (за държавния сектор се говори едва ли не че е "престъпник"), това е убиване на народа и унищожаване на държавата и подчиняването ѝ на външни, по-силно икономически, политически и военно други държави. Това води до ликвидиране на една страна и нейната държава, разпиляване на нейния народ чрез съсипване на нейната икономика, разбиване на военната ѝ мощ, унищожаване и/или връщане на примитивно ниво на нейната образователна система, създаването на един псевдо елит, който държи и финансовите средства и управленческите структури на държавата, слугуващ на външни интереси на чужди сили и проявяващ себе си като колониална администрация спрямо собствения си народ и територия.


Икономиката е концентриран израз на политиката на една страна. Бизнесът трябва да съдейства на икономиката в развитието на нейните стратегически сектори, дългосрочна визия и национални интереси. Държава, която има достатъчно пари и средства трябва да създава икономика. Но, в т.нар. "пазарна икономика", държавното участие е забранено, затова се налага промяна на системата.Comments


bottom of page