top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Лидерски стъпки при решаване на проблеми

Често питам: "Как решавате проблема?" На мен този въпрос ми звучи вдъхновяващо, защото той е част от работещия План Б, който често създаваме заедно.
Решаването на проблеми включва едни от най-интересните моменти в работата с наши клиенти. Много са проблемите, пред които се изправяме като служители, партньори, експерти, и управители. Отговорността на всички нас винаги се свежда до решаване на тези проблеми.


За мен, проблемите са възможности да разгърнем критично мислене и подходящи техники за правилното решаване на Вашите проблеми.

Ние търсим заедно отговори на правилно зададени въпроси като следваме правилото win-win, и като прилагаме правилно няколко стъпки.


Ето кои, План Б лидерски стъпки при решаването на проблеми, ще Ви помогнат да постигнете правилни и подобрени резултати.


Моите практични 7 стъпки са:


Стъпка 1. Правилно дефиниране на всеки един проблем.

Стъпка 2. Правилно определяне на факторите, причиняващи проблема.

Стъпка 3. Правилно дефиниране на алтернативи, решаващи проблема.

Стъпка 4. Правилно избиране на алтернативата, която вярваме, че ще реши проблема.

Стъпка 5. Правилно изпълняване на избраната алтернатива.

Стъпка 6. Правилно оценяване на резултата от изпълнената алтернатива.

Стъпка 7. Отново изпълняване на стъпки 1 - 6, докато получим желания резултат.


Като правило, винаги се ръководим от win-win при всяко решение и действие.


В заключение, стъпките споменати по-горе ще Ви помогнат да анализирате и разберете Вашите проблеми. Но, не забравяйте, че контекстът на средата Ви е от основно значение и Вашите способности във времето биха могли да повлияят на Вашите бизнес и/или други цели. Ето защо е важно постоянно и гъвкаво да определяте правилно целите според правилна и актуална информация.Comments


bottom of page