top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Гордо да кажем "Социални сме"

Щастлива съм да Ви съобщя, че през юни 2019г. стартира авторската ми международна програма - "Мисия Социални сме".Продължавам да Ви питам какво значение и смисъл имат за Вас думите: "Социални сме".


Изпращайки своите отговори до мен, Вие ще бъдете включени преференциално и по желание във фокус групи към програмата. Очаквам Ви!
"МИСИЯ СОЦИАЛНИ СМЕ"


Програмата "Мисия социални сме" е предназначена да разкрива неограничения потенциал на човешката природа, за да може той да бъде творчески и съзидателно използван да продължава да решава обществени, социални и икономически проблеми.


Затова нашата задача е да изграждаме и да развиваме правилни и положителни резултати по всички направления на програмата, които включват, но не са ограничени до следните:


  • Социална култура

  • Социално предприемачество и иновации

  • Социално лидерство

  • Социални меки умения

  • Звена за социална практика, сътрудничество, информираност, обучения, и

гордо всички да можем да кажем "Социални сме"!


Защото достойнството и уважението, които човек има и съхранява в себе си са по-важни от богатството, което би имал или би спечелил.Comments


bottom of page