top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Условието - да не се краде.


 


 

Когато в една страна има безработица, то нейната икономика е неефективна.


Човешкият потенциал е най-големият ресурс, и неговото неизползване е винаги неефективно и губещо.


Всеки, търсещ работа, трябва да има достоен избор, къде и за кого да работи.


Най-големият работодател е държавата, и колкото повече работим за просперитета на своята страна, тя толкова по-силна и стабилна ще е, и ще може да дава обратно на своя народ.


И с право, народът (всички ние) ще имаме очаквания за социална и конкурентна икономика, за висок жизнен стандарт и стабилни взаимоотношения между всички икономически субекти.

Условието е да не се краде.


Comments


bottom of page