top of page

ОБЛАСТИ

Вдъхновяваме

ТАЛАНТ & ОРГАНИЗАЦИЯ

en_edited.jpg

Талант & организация

Нашите услуги в областта на Талант и организация представляват професионални ангажименти и проектни интервенции, които ние можем да Ви предоставим за подобряване на Вашето положение в следните направления:

 • Обучение и развитие на таланта

 • Стратегия и планиране на таланта

 • Мултикултура и разнообразие на таланта

 • Стратегии за таланта и човешките ресурси

 • Етика и фирмена култура

 • Организационни иновации

 • Управление на промяната и комуникация

 • Организационно развитие и ре-дизайн

 • Проектиране и разработване на програми за обучение

 • Лидерско развитие

 • Талант, качества и мотиви

 • Комуникация при сливане и изкупуване

 • Фирмени комуникации

 • Корпоративна социална отговорност

 • Организационна структура. Дизайн и редизайн

 • Талант и дизайн на организационни системи

 • Оргазационни стратегии и планиране

 • Фирмена култура и управление

 • Стратегии за фирмена отговорност

 • Стрес и работа

 • Цели и реализиране на целта

 • Визия, мисия, цели

 • Стратегия: разработване и внедряване

 • Структура на управление

bottom of page